Bukiraj

We cannot be equal. We are unique. We could only have equal chances and equal rights

Dragana Djermanović

Ne možemo biti jednaki jer smo jedinstveni. Možemo samo imati jednake šanse i jednaka prava.

Dragana Djermanović

Svet se tako brzo menja da ni korenite promene ne stižu da puste koren.

Dragana Djermanović

Samo rad održava red.

Dragana Djermanović

Nema malog koraka na putu do velikog cilja.

Dragana Djermanović

Živimo u vremenu u kojem običan mali čovek dobija neobično veliku šansu da živi pristojno. Ipak, mora barem malo da se potrudi i mora po malo da se trudi baš mnogo. Bez malo nema mnogo. Mi mali ljudi ovako velike istine ne možemo da shvatimo.

Dragana Djermanović

Znanje. Jedina što kad kad dajete imate ga više. Vreme. Jedino što kad dajete, nikad ga više ne možete imati. Budite mudri do vremena i širokogrudi do znanja.

Dragana Djermanović

Uporno se saplićemo i posrćemo na preprekama koje su iza nas.

Dragana Djermanović

Prava žena je beskrajna. Imaš je, ali nikad do kraja. Kako bi uopšte mogao imati beskraj do kraja!? Ali i delić beskraja je beskrajno velik.

Dragana Djermanović

Gde je svetlo, nema mraka. Gde je vera, nema straha.

Dragana Djermanović

1 2 3 4 6