Bukiraj
Bez širine, koju u naš život unosi radoznalost, mogli bismo postati, ali ćemo teško ostati uspešni.
Raditi dobro dobre stvari mora biti naš strateški cilj.
Samo rad održava red.
Sa svakim novi (sa)znanjem upali mi se još jedna mala žarulja u nepreglednoj mračnoj sobi sveta.
Sve je lako ako znaš. Ako ne znaš, možeš da saznaš. Sve je lako.
Ne gledaj dalje! Lepota je svuda oko tebe.
Ne mešaj strpljenje i neodlučnost. To je opasno.
Tehnologija je strateška tema svakog biznisa.
Putujući učimo da nismo jedini, ni najpametniji kao i da se istine razlikuju.
Gde je svetlo, nema mraka. Gde je vera, nema straha.
Širina u obrazovanju - fokus u poslovanju.
Uticaj je kvantitet pretočen u kvalitet.
Vodič kroz razvoj Savetnica za rast i razvoj lidera, menadžera, preduzetnika i kompanija