Bukiraj
Tehnologija je strateška tema svakog biznisa.
Ne morate biti dobri, samo budite ispravni.
Sa svakim novi (sa)znanjem upali mi se još jedna mala žarulja u nepreglednoj mračnoj sobi sveta.
Ne gledaj dalje! Lepota je svuda oko tebe.
Možda možemo dobiti sve moguće odgovore, ali nikada ne možemo postaviti sva moguća pitanja.
Možda je nama loše, ali to je nama dobro.
Uticaj je kvantitet pretočen u kvalitet.
Biti ograničen znači imati ograde koje nećeš da skloniš ili čekaš da ih drugi za tebe uklone.
Gde je svetlo, nema mraka. Gde je vera, nema straha.
Širina u obrazovanju - fokus u poslovanju.
Nema malog koraka na putu do velikog cilja.
Vodič kroz razvoj Savetnica za rast i razvoj lidera, menadžera, preduzetnika i kompanija