Bukiraj
Svako voli da čita. Ako misli drugačije, nije naišao na pravu knjigu. Pomozi mu.
Biti ograničen znači imati ograde koje nećeš da skloniš ili čekaš da ih drugi za tebe uklone.
Putujući učimo da nismo jedini, ni najpametniji kao i da se istine razlikuju.
Ne morate biti dobri, samo budite ispravni.
Društvene mreže nisu za kampanjce. One su “igralište” za štrebere koji su spremni da se posvete.
Izuzetnost je stvar izbora.
Inspiracija se ne sili, ona se sledi.
Često uspešno gađamo centar, ali pogrešne mete.
Ako radite dobre stvari niste samo dobri već i mudri.
Uticaj je kvantitet pretočen u kvalitet.
Sa svakim novi (sa)znanjem upali mi se još jedna mala žarulja u nepreglednoj mračnoj sobi sveta.
Vodič kroz razvoj Savetnica za rast i razvoj lidera, menadžera, preduzetnika i kompanija