Bukiraj
Raditi dobro dobre stvari mora biti naš strateški cilj.
Ne postoji neuspeh. Postoji samo uspeh ili pokušaj.
Uvek mogu više da znam i uvek mogu više da dam.
Bez širine, koju u naš život unosi radoznalost, mogli bismo postati, ali ćemo teško ostati uspešni.
Možda možemo dobiti sve moguće odgovore, ali nikada ne možemo postaviti sva moguća pitanja.
Putujući učimo da nismo jedini, ni najpametniji kao i da se istine razlikuju.
Kada bi čovek do znanja imao istu animalnu potrebu kao do seksa, svet bi bio mnogo zdraviji.
Uporno se saplićemo i posrćemo na preprekama koje su iza nas.
Ne gledaj dalje! Lepota je svuda oko tebe.
Samo rad održava red.
Vodič kroz razvoj Savetnica za rast i razvoj lidera, menadžera, preduzetnika i kompanija