Bukiraj
Ako radite dobre stvari niste samo dobri već i mudri.
We cannot be equal. We are unique. We could only have equal chances and equal rights
Ne možemo biti jednaki jer smo jedinstveni. Možemo samo imati jednake šanse i jednaka prava.
Ne postoji neuspeh. Postoji samo uspeh ili pokušaj.
Inspiracija se ne sili, ona se sledi.
Ne igraju se samo deca odraslih. Mi odrasli se najčešće igramo odraslih, a biti odrastao nije igra.
Uvek je dobro vreme da se urade dobre stvari.
Raditi dobro dobre stvari mora biti naš strateški cilj.
Samo rad održava red.
Uporno se saplićemo i posrćemo na preprekama koje su iza nas.
Ne gledaj dalje! Lepota je svuda oko tebe.
Vodič kroz razvoj Savetnica za rast i razvoj lidera, menadžera, preduzetnika i kompanija