Bukiraj
Biti ograničen znači imati ograde koje nećeš da skloniš ili čekaš da ih drugi za tebe uklone.
Možda možemo dobiti sve moguće odgovore, ali nikada ne možemo postaviti sva moguća pitanja.
Svet se tako brzo menja da ni korenite promene ne stižu da puste koren.
Ako radite dobre stvari niste samo dobri već i mudri.
Nema malog koraka na putu do velikog cilja.
Više o ljudima naučimo slušajući njihova pitanja nego njihove odgovore.
Širina u obrazovanju - fokus u poslovanju.
“Make the fortune” znači “obogati se” ali i “napravi sreću”, zar ne?
Svako voli da čita. Ako misli drugačije, nije naišao na pravu knjigu. Pomozi mu.
Uvek mogu više da znam i uvek mogu više da dam.
Ne postoji neuspeh. Postoji samo uspeh ili pokušaj.
Često uspešno gađamo centar, ali pogrešne mete.
Vodič kroz razvoj Savetnica za rast i razvoj lidera, menadžera, preduzetnika i kompanija