Bukiraj
Svaki feedback je pozitivan ukoliko si spreman na promenu.
Raditi dobro dobre stvari mora biti naš strateški cilj.
Važno je šta uradiš, ne šta možeš.
Biti ograničen znači imati ograde koje nećeš da skloniš ili čekaš da ih drugi za tebe uklone.
Bez širine, koju u naš život unosi radoznalost, mogli bismo postati, ali ćemo teško ostati uspešni.
We cannot be equal. We are unique. We could only have equal chances and equal rights
Uporno se saplićemo i posrćemo na preprekama koje su iza nas.
Ne igraju se samo deca odraslih. Mi odrasli se najčešće igramo odraslih, a biti odrastao nije igra.
Ako radite dobre stvari niste samo dobri već i mudri.
Ne mešaj strpljenje i neodlučnost. To je opasno.
Gde je svetlo, nema mraka. Gde je vera, nema straha.
Uvek je dobro vreme da se urade dobre stvari.
Vodič kroz razvoj Savetnica za rast i razvoj lidera, menadžera, preduzetnika i kompanija