Bukiraj
Ne morate biti dobri, samo budite ispravni.
Izuzetnost je stvar izbora.
Često uspešno gađamo centar, ali pogrešne mete.
Biti ograničen znači imati ograde koje nećeš da skloniš ili čekaš da ih drugi za tebe uklone.
Uči kao da ništa ne znaš. Deli kao da imaš sve.
Bez širine, koju u naš život unosi radoznalost, mogli bismo postati, ali ćemo teško ostati uspešni.
Važno je šta uradiš, ne šta možeš.
Svako voli da čita. Ako misli drugačije, nije naišao na pravu knjigu. Pomozi mu.
Više o ljudima naučimo slušajući njihova pitanja nego njihove odgovore.
Vodič kroz razvoj Savetnica za rast i razvoj lidera, menadžera, preduzetnika i kompanija