Bukiraj
Ne treba menjati svet, već sebe. Sa svetom je sve u redu, mi smo problem.
Biti ograničen znači imati ograde koje nećeš da skloniš ili čekaš da ih drugi za tebe uklone.
Izuzetnost je stvar izbora.
Raditi dobro dobre stvari mora biti naš strateški cilj.
Ako radite dobre stvari niste samo dobri već i mudri.
Ne morate biti dobri, samo budite ispravni.
Više o ljudima naučimo slušajući njihova pitanja nego njihove odgovore.
Često uspešno gađamo centar, ali pogrešne mete.
Svako voli da čita. Ako misli drugačije, nije naišao na pravu knjigu. Pomozi mu.
We cannot be equal. We are unique. We could only have equal chances and equal rights
Gde je svetlo, nema mraka. Gde je vera, nema straha.
Vodič kroz razvoj Savetnica za rast i razvoj lidera, menadžera, preduzetnika i kompanija