Blogovi i Zakon o javnom informisanju

Da li treba da se registrujemo i kako na blogove/blogere gleda aktuelni Zakon o javnom informisanju…

Blogeri i politika –> TV Sezam Bor

Poslednjeg dana avgusta 2009. godine Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o javnom informisanju. Ovaj je Zakon stupio na snagu 08. septembra i sećate se da je uzrokovao brojne polemike. Donet je na prečac, bez javne rasprave, onako s neba pa u rebra.

I to bi što se mene bilo to… da se u TV emisiji na lokalnoj stanici u Boru, u okviru emisije „Blogeri i politika“ nije potegla pričao o tome kako zapravo i blogovi/blogeri svojim delovanjem potpadaju pod kategoriju javnih glasila, te da smo obavezni da izvršimo registraciju i šta-sve-ne kao i drugi „mediji“. To je u emisiji izneo izvesni Zvonko Damnjanović i naišao na (očekivano) tvrd orah –> Zorana Stankovića (@RainDog) koji se oštro usprotivio toj tvrdnji…

Vrlo-vrlo-vrlo značajno mi se učinilo da razjasnimo jesu li ili nisu blogovi u Srbiji javna glasila?

I to baš sada, kada se blogosfera razvija… kada nije u „punoj snazi“… kada blogeri još uvek (previše) ne smetaju uticajnim grupama.

Jer, jednom kada (uskoro) neki bloger ozbiljno i tvrdo udari po nekom uticajnom pojedincu (stranci/firmi/grupi) nejasnoće oko toga podležu li blogeri sankcijama iz rigoroznog Zakona o javnom informisanju ili ne, sigurno će se rešiti u korist ovih drugih –> a obavezno na štetu blogera.

Sada je momenat da se dobije što precizniji odgovor, da ga imamo za neke crn(j)e dane.

birokratijaPre 3 meseca upustila sam se u (krvavu) avanturu dobijanja tumačenja Zakona i determinisanju blogova u okviru tog Zakona; zvala (100 puta), mail-ala (100 puta) i na posletku pisala pismo (pečatirala i potpisala) i danas i dobila odgovor.

Kako bi sam odgovor bio smisleniji u ovom postu publikujem svoje originalno pismo. Sledeći post će biti odgovor Ministarstva (takođe do-slovan).

Pismo Ministarstvu –> jesu li blogovi javna glasila?

MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE
BEOGRAD, VLAJKOVIĆEVA 3
SEKTOR ZA MEDIJE

PREDMET: Molba za tumačenje Zakona o Javnom informisanju

U Novom Sadu, 17. februar 2010.

Poštovana/i,

Moje ime je Dragana Djermanović i autorka sam bloga na adresi www.draganadjermanovic.com kao i bloga na sajtu www.blic.rs.  Takođe, predsednica sam Upravnog odbora Nevladine organizacije Razvojni centar.

Ovom prilikom bih Vas zamolila za pomoć pri razumevanju člana 11. Zakona o javnom informisanju.

Naime, Član 11. navod: „Javna glasila su novine, radijski programi, televizijski programi, servisi novinskih agencija, Internet i druga elektronska izdanja navedenih javnih glasila, kao i druga sredstva javnog informisanja koja pomoću reči, slike i zvuka objavljuju ideje, informacije i mišljenja namenjena javnoj distribuciji i neograničenom broju korisnika.“

Moja su pitanja:

1.   Da li blogovi (online dnevnici) potpadaju u kategoriju „Javnih glasila“ obzirom na to da ih prepoznajem u rečenici: „kao i druga sredstva javnog informisanja koja pomoću reči, slike i zvuka objavljuju ideje, informacije i mišljenja namenjena javnoj distribuciji i neograničenom broju korisnika“?
2.   Da li se/će se i na blogove primenjivati odredbe novog Zakona o informisanju uključujući i deo o registraciji?
3.    Takođe, moje je pitanje da li su na isti način tretirani blogovi pojedinaca (fizičkih lica) i blogovi kompanija ili klasičnih medija, čiji su, dakle, osnivači pravna lica?

U našoj zemlji postoji preko 40.000 blogova i blogeri su vrlo aktivni i svestrani ljudi, autori brojnih tekstova od kojih mnogi imaju veliku težinu pri razumevanju ukupnih socijoloških, ekonomskih i političkih prilika u zemlji, a sve veći broj korisnika interneta upravo sadržaje na blogovima koristi kao izvore informisanja. Kao važno štivo, blogove shvata i sve veći broj predstavnika industrijskih (klasičnih) medija koji na blogovima neretko pronalaze inspiraciju za pisanje u svojim medijima.

Najljubaznije Vas molim za skori odgovor.
S poštovanjem,
Dragana Vujović Đermanović

Komentari (15)
4-8-2010
22:57:14

A kako može sajt/blog da podleže zakonu Republike Srbije, ako su domen i housting registrovani/zakupljeni u stranoj državi, a ne u Srbiji???

Ne vidim način na koji bi država mogla da zabrani blog sa „škakljivim“ sadržajem, osim da goni pojedinca pred domaćim sudovima, naravno pod uslovom da je nastanjen u Srbiji…

4-9-2010
00:43:40

Interesantna inicijativa. U nastavku ću pokušati da dam odgovor na postavljena pitanja naročito uzimajući u obzir da Ministarstvo niti ima obavezu da izda mišljenje niti bi eventualno izdato mišljenje imalo bilo kakvu obavezujuću snagu (eventualno bi upravni organi donekle poštovali isto). Unapred se izvinjavam na pravničkom izražavanju i činjenici da se odgovor nalazi u formi pravnog mišljenja, te sam spreman da eventualne nejasnoće dodatno razjasnim po eventualnom zahtevu.

Nakon analize Zakona o javnom informisanju (Sl. Glasnik RS br. 43/2003, 61/2005 i 71/2009; „Zakon“) meni se čini da odgovori na pitanja mogu biti jedino:
1) Blogovi mogu da potpadnu pod kategoriju javnog glasila ali samo ako su ispunjeni svi zakonski uslovi.
2) Generalno ne. Međutim ukoliko je blog registrovan kao javno glasilo onda da.
3) Blogovi „javnih glasila“ su u potpunosti u režimu javnog glasila dok su blogovi ostalih (fizičkih i pravnih lica koji nisu osnivači javnih glasila) van ovog režima.

Obrazloženje:
1) Definicija „javnog glasila“ u okviru člana 11 Zakona je dosta široka i definitivno daje mogućnost da se Blog može kvalifikovati kao javno glasilo. Ipak član 13 Zakona implicitno navodi konkretne primere javnih glasila (novine, program na radiju, program na televiziji i servis novinske agencije) među kojima se ne nalazi blog. Sa druge strane, iako se internet javna glasila i blogovi ne pominju na drugom mestu u zakonu, Pravilnik o načinu vođenja registra javnih glasila („Pravilnik“) u okviru člana 4 stav 3 daje moguće da se registruje internet javno glasilo u skladu sa rešenjima predviđenim Zakonom. Dakle Blog bi mogao da se registruje kao javno glasilo međutim osnivač bi moralo da bude domaće pravno lice usled činjenice da Zakon ne daje mogućnost da osnivač javnog glasila bude fizičko lice. Usled toga bi Agencija za Privredne Registre („APR“) svaki zahtev za registraciju Bloga kao javnog glasila koji podnese fizičko lice odbila usled činjenice da ne ispunjava propisane kriterijume. Čak i član 98 Zakona predviđa kao prekršaj osnivanje javnog glasila od strane fizičkog lica za koji je predviđena novčana kazna od 100.00 do 1.000.000 RSD.
2) Član 7 izmena i dopuna Zakona predviđa obavezu osnivača javnih glasila da podnesu registracionu prijavu APR-u u određenom roku (za štampana glasila do kraja septembra za ostala do kraja novembra). Ipak ni Zakon ni njegove izmene ni na jednom mestu ne ustanovljavaju obavezu blogera da preduzmu istu obavezu. Najveći broj odredbi Zakona, uključujući odredbe o distribuciji, impresumu, posebnim pravima i obavezama, naknadi štete kao i kaznene odredbe se odnose isključivo na osnivače javnih glasila njihove urednike i novinare te se ni na koji način ne mogu odnositi na blogere (osim ukoliko je blog registrovan kao javno glasilo). Ipak čini mi se da se glava VIII Zakona (Prava lica na koje se odnosi informacija) podjednako primenjuje i na javna glasila i na sve ostale.
3) U skladu sa definicijom u članu 11 Zakona čini se da za Zakon nije bitno da li javno glasilo prenosi informaciju štampanim putem ili internetom. Dodatno, Pravilnik u okviru člana 4 stav 11 zahteva da se u registra registruje informacija o internet formi javnog glasila. Dakle ono što bi u formi bloga bilo objavljeno u okviru internet forme javnog glasila bi bilo predmet regulisanja Zakona za razliku od ličnih blogova koji se ne nalaze u okviru internet formi javnog glasila. U skladu sa ovim tumačenjem postoji razlika između vašeg pisanja za lični blog i blog Blic-a jer se oni nalaze u dva različita pravna režima.

Naglasio bih da su ovo odgovori na prvu loptu za vrlo kratko vreme te da postoji šansa da sam nešto bitno propustio. Dodatno,čini se da postoji čitav niz otvorenih pitanja koja će tek isplivati na površinu ali ne bih o njima ovom prilikom.

4-9-2010
09:17:04

@krivokapic Hvala puno na ovako iscrpnom i korisnom odgovoru! Vredi više nego oba ova posta i sva tumačenja s moje ili strane Ministarstva!

Bilo bi mi značajno pročitati šta još smatraš potencijalnim otvorenim pitanjem, tačnije šta bi još izdvojio?

4-9-2010
10:35:36

Zakon kao zakon, na kraju ce da se tumaci na vise nacina, ponajvise ako ima rupa i rupica.

Svakako nam treba precizan odgovor.

Ja za MilosBlog.com i FBSrbija.com ne smatram da su javno glasilo.

4-10-2010
12:00:07

Ukratko imam dve ključne nedoumice:

1. Odnos blogera i novinara: da li, kada i pod kojim uslovima bloger stiče status novinara i odgovara po pravilima novinarske struke? Da li bloger svojom voljom postati novinar i steći novinarske beneficije (doprinosi, osiguranje etc.).

2. Da li bi blog kroz koji se obavlja delatnost javnog glasila i stiče profit mogao biti okarakterisan kao javno glasilo i bez volje vlasnika. Iako mislim da to trenutno ne bi trebalo da bude moguće mislim da bi ovakva mogućnost trebala da postoji usled značaja ovakvog medija na javno informisanje.

4-10-2010
18:21:13

Nažalost uvijek se ide na štetu bloggera…nadajmo se da će tome jednom doći kraj!

4-10-2010
22:11:28

Draga Dragana,
iskreno, ja sam otvorenih usta čitala ovo, iako sam poprilično velika devojka :) i sasvim svesna pravaca kretanja u društvu uopšte.
Prvo što mi je palo na pamet, to je jedan moj davni tekst o ruskoj politici prema Nepodobnim Blogerima koji im (Mu) nisu odgovarali:

http://tiny.cc/xd7ot

…a ja sam u proteklih 20 i više godina jako dobro videla šta Oni mogu kad se „opsete“, da uzmu pare, da blokiraju informacije, da ovo, da ono.

Molim da mi ne zamerite, jer sam laik, bloger u pokušaju :), ali mi se nikako ne dopadaju ovakve ideje – sve mi jako liči na „proročanske“ „dnevnike“ dr Mire… Sve uz ružu i kamin.

Ja sam u posebno specifičnoj situaciji, jer moja struka jako ne voli bilo šta što je izvan oficijelne, rigidne doktrine, licence se gube i za manje, a – on the bright side – moj blog uvek može proći kao neprofitni istraživački pilot projekat u okviru doktorskih studija, jer ordinacija kao radnja nema pravo ni u kakvoj teoriji da registruje javno glasilo, čak ni da reklamira sajt iza kojeg nije (adekvatno) APR rešenje (probala na bar nekoliko načina).

Da ne gnjavim dalje, veoma sam vam zahvalna što postojite, što ste napisali ovakav tekst, ja ću da lebduckam unaokolo i da čekam šta će biti. A moj blog za tren ima da se preseli, kao kada su Rusi KUPILI LiveJournal….Isuse….

Prijatno veče :).

4-22-2010
17:31:09

zar blog nije privatna stvar?
Vaš je blog jako zanimljiv i ovakve blogove treba podržavati.

lijep pozdrav

4-22-2010
17:32:06

odličan blog.
lijep pozdrav

10-18-2012
21:35:54

I sta je zakljucak?

3-20-2013
13:12:41

Јеси ли добила одговор од министарства?